Program

Programe koje implementiramo u svom radu su Nove Osnove "Godine uzleta", NTC, Montesori i Reggio Emilia.

 Osnovni program obuhvata:

- Jasleni uzrast

- Vrtićki uzrast

- Predškolski uzrast

Plan i program kreirani su u skladu sa interesovanjima dece. Primenjujemo projektno učenje kroz igru i istraživanje u životno praktičnim situacijama. Na taj način decu motivišemo i podstičemo njihove sposobnosti, interesovanja i kreativnost. 
 
Zahvaljujući našoj lokaciji i prirodnom okruženju naši mališani svakodnevno borave u prirodi i na taj način posmatraju i proučavaju prirodne procese koji se odvijaju u neposrednom okruženju. Na taj način kroz zajedničke aktivnosti jačaju osećaj pripadnosti prirodi, timski duh i radne navike.
 

 

 

 

RADIONICA MODELARSTVA I MAKETARSTVA
Učimo kroz igru, usavršavamo veštinu  rada makazama, razvijamo finu motoriku, povećavamo preciznost.
 
MUZIČKA RADIONICA
Muzika je dokazano najbolji pokretač učenja i najbolji saveznik u roditeljstvu.

 

 
 
GLUMAČKA RADIONICA
Radimo na izgradnji samopouzdanja, mašte, vladanja govorom i telom u cilju perfektnog javnog nastupa
bez treme i straha.

 

 
 
LIKOVNA RADIONICA
Savladaćemo najrazličitije tehnike vizuelnog stvaralaštva kroz mnoge zadatke i kreativne igre.

 

 
 
SPORTSKA RADIONICA
Usmeravamo energiju dece da kroz igru utiču na svoj pravilan rast i razvoj pomoću korektivne gimnastike, sporta sa loptom, borilačkih veština, poligona spretnosti, ritmike i plesa.

 

 
 
RADIONICA ENGLESKOG JEZIKA
Deca pevaju, recituju, glume, igraju, crtaju, popunjavaju radne listove – sve na engleskom.

Aleja Milanović bb

34325 Lužnice

Kragujevac

066/855-99-52

E-mail: mini@mind.rs

Pratite nas na: